Les Pommerants

Het trio bestaat uit de volgende musici:
vlnr:
Gerard Jorna
Jan de Vries
Tonny Holsbergen